E serbato: Aria for Tenor (Tebaldo). V. Bellini: I Capuletti e i Montecchi, Ed. Ricordi - classicalsingerdownloads.com k1AQgCKfZHWC_XsqvS0_I0P0C0o