Ebben...Verrà. recitative for Soprano (Imogene). V. Bellini: Il Pirata, Ed. Ricordi - classicalsingerdownloads.com k1AQgCKfZHWC_XsqvS0_I0P0C0o